Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Plaats een bestelling van minimaal 5 kratten Heineken en maak kans op een Heineken rolkoffer

 

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Plaats een bestelling van minimaal 5 kratten Heineken en maak kans op een Heineken rolkoffer” van Heineken Nederland B.V., handelend onder de naam Heineken Studenten Service, hierna te noemen Heineken Studenten Service.
 • De actie heeft als doel door middel van een promotioneel kansspel een aantal rolkoffers te verloten onder de deelnemers, ter promotie van Heineken Studenten Service.

 

Deelname

 • Deelname aan de actie vindt plaats op de door Heineken Studenten Service aangegeven wijze.
 • Door deelname aan de actie gaan de deelnemers akkoord met deze voorwaarden.
 • Gedurende de gehele actieperiode kunnen de deelnemers slechts één keer winnen.
 • Minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Heineken Studenten Service, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie.
 • De deelname aan de actie is gratis. Er worden geen communicatiekosten in rekening gebracht.
 • De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

 

Actieperiode en speelwijze

 • De actieperiode is van 6 december 2023 tot en met 31 december 2023 (23h59).
 • Een deelnemer aan de actie is een ieder die voldoet aan deze voorwaarden en via de website www. Heinekenstudentenservice.nl deelneemt aan de actie.
 • Een deelnemer plaatst een bestelling op de website van de Heineken Studenten Service van minimaal 5 kratten Heineken en ontvangt een lot. Elke deelnemer met een lot maakt kans op een Heineken rolkoffer.
 • De selectie van de winnaar(s) geschiedt doormiddel van een trekking achteraf.
 • De trekking en daarmee de bekendmaking van de winnaar(s) zal plaatsvinden in week 1 van 2024. De winnaar(s) krijgen een persoonlijk bericht.

 

Prijzen

 • De volgende prijzen kunnen gewonnen worden: 20x Heineken hardcase rolkoffer ter waarde van € 50,00.
 • De totale waarde van het prijzenpakket bedraagt € 1.000,00.
 • De prijzen worden in week 2 van 2024 geleverd op het opgegeven woonadres van de winnaar(s).
 • Bij weigering van een prijs vervalt deze aan Heineken Studenten Service
 • Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten.
 • Indien de winnaar(s) het betaalbewijs van de bestelling niet kan tonen, behoudt Heineken Studenten Service zich het recht voor de prijs aan iemand anders toe te kennen.
 • Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van Heineken Studenten Service.

 

Persoonsgegevens

 • Bij deelname aan de actie wordt gevraagd om bepaalde persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres).
 • De deelnemer garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • Heineken Studenten Service gaat zeer zorgvuldig om met de gegevens van de deelnemers en neemt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. De gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemers ter beschikking gesteld aan derden of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 • De gegevens (kunnen) worden gebruikt om de actie uit te voeren, de deelnemers te informeren of ze al dan niet prijs hebben, de respons op de actie te meten en voor doelgroep analyses.
 • De deelnemers kunnen toestemming geven om op basis van hun voorkeuren en gedrag via online media en per e-mail van nieuws, acties en aanbiedingen over de merken en evenementen van HEINEKEN Nederland op de hoogte te worden gehouden. De gegevens die door de deelnemers zijn verstrekt, worden hiervoor gebruikt. De deelnemers kunnen hun toestemming op ieder gewenst moment intrekken. Zie meer informatie in de Privacyverklaring, welke is te vinden via de website https://www.heinekennederland.nl/privacy.
 • Met deelname aan de actie geven de deelnemers toestemming aan Heineken Studenten Service om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen en om foto's, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.

 

Aansprakelijkheid

 • Heineken Studenten Service, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit de actie en/of de door Heineken Studenten Service beschikbaar gestelde prijzen.
 • Heineken Studenten Service is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. Heineken Studenten Service verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

 

Overig

 • Aan de uitslag van de actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet beslist Heineken Studenten Service.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Heineken Studenten Service zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht en/op een prijs te laten vervallen.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Heineken Studenten Service het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een e-mail en/of brief te sturen naar Heineken Studenten Service, t.a.v. Consumentenservice onder vermelding van “Plaats een bestelling van minimaal 5 kratten Heineken en maak kans op een Heineken rolkoffervanderwerf@heineken.com

 

Slotbepalingen

 • HEINEKEN is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.
 • De actie en deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.